8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Etkinliğin Yapılışı
• Demir çivileri birer deney tüpüne koyup üzerini örtmeyecek şekilde birine H2SO4, diğerine NaOH çözeltileri doldurunuz. Bir iki dakika sonra değişiklikleri gözlemleyiniz.
• Bir deney tüpünün içine tebeşir parçasını atınız. Üzerine pipet yardımıyla HCl asit çözeltisi dökünüz. Tüpte gerçekleşen olayları gözlemleyiniz.
• Kumaş parçası üzerine pipet yardımıyla H2SO4 çözeltisi damlatınız. Kumaş parçasında meydana gelen değişiklikleri gözlemleyiniz.
• Mermer parçasının bir kenarına limon suyu, başka bir kenarına sirke damlatınız. Bir iki dakika sonra mermer parçasında meydana gelecek değişiklikleri gözlemleyiniz.
• Kumaş parçası üzerine NaOH çözeltisi damlatınız. Değişiklikleri gözlemleyiniz.
• İki deney tüpüne biraz yumurta akı koyup birinin üzerine NaOH, diğerine HCl asit çözeltileri damlatınız. Değişiklikleri gözlemleyiniz. Tüm gözlemlerinizin sonuçlarını defterinize not ediniz.

Etkinlik Soruları
1. Üzerine asit ya da baz çözeltisi damlattığınız maddelerde ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?

  • Cevap:

2. Asit ve bazların neden metal kaplarda saklanmadığını açıklayınız.

  • Cevap:

3. Limon suyu ve sirkenin mermer parçası ile etkileşimi nasıl olmuştur?

  • Cevap:

4. HCl asit çözeltisi ile tebeşirin etkileşiminde neler oldu?

  • Cevap:

5. Yumurta akına asit ve bazların nasıl bir etkisi olduğunu gözlemlediniz?

  • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla