8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

Evlerde ve endüstride fosil yakıtlar yerine doğal gaz gibi kükürt ve azot içermeyen temiz yakıtlar kullanılmalıdır.
Ayrıca güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santralleri gibi alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmalıdır.
• Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
• Motorlu taşıtların bakımı zamanında yaptırılmalıdır.
• Çevremizin ağaçlandırılması için çaba harcanmalı, ağaçlandırmada kışın yaprak döken bitkiler tercih edilmemelidir.
Sayılan bu önlemlerle kimyasal maddelerin çevreye verdiği zararların nasıl engelleneceği konusunda arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla