8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Etkinliğin Yapılışı
• Kâğıt parçaları üzerinde 4 gram bakır ile 2 gram kükürdü tartınız. Bunları kuru ve temiz deney tüpü içine döküp karıştırınız. Deney tüpünün ağzına balonu geçiriniz. Deney tüpünü içindekilerle tartarak sonucu not ediniz.
• Deney tüpünü tüp maşası ile tutarak ispirto ocağı üzerinde yavaş yavaş ısıtınız. Deney tüpünde gözlemlediğiniz değişimler sona erinceye kadar ısıtmaya devam ediniz.
• Deney tüpünü alevden uzaklaştırarak soğumasını bekleyiniz.
• Soğuduğunda deney tüpünü içindekilerle tekrar tartınız. Tartma sonucunu önceki sonuç ile karşılaştırınız.

Etkinlik Soruları
1. Tüpün içine koyduğunuz bakır ve kükürde ne oldu?

  • Cevap:

2. Tepkime öncesi ve sonrasında tüpün içindeki maddelerin kütlelerinde herhangi bir değişim gözlemlediniz mi?

  • Cevap:

3. Deneyde tüpün ağzına neden balon geçirmiş olabilirsiniz?

  • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla