8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 39 Cevabı

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

4. 2n = 16 kromozomlu bir hücrenin ard arda geçirdiği 3 bölünme sonucu oluşan hücre sayısı grafikte
verildiği gibidir.
Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) 1. bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik yapıları farklıdır.
B) 3. bölünme sonucu oluşan hücreler, n kromozomludur.
C) 2. bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı 8’dir.
D) 1. bölünme mitoz, 2 ve 3. bölünmeler mayozdur.

  • Cevap: B

5. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Vücut hücrelerinde gerçekleşir.
B) Yeni oluşan hücreler, ana hücre ile genetik olarak birbirinin aynısıdır.
C) Yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner.
D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu iki yavru hücre oluşur.

  • Cevap: C

6. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşan, büyük hücreli, üremede görevli, hareketsiz yapıya ne ad verilir?
A) Yumurta B) Zigot C) Embriyo D) Sperm

  • Cevap: A

7. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme organında bulunur?
A) Sperm kanalı B) Yumurta kanalı C) Döl yatağı D) Yumurtalık

  • Cevap: A

8. Zigotun yerleştiği ve geliştiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serviks B) Döl yatağı C) Yumurta kanalı D) Vajina

  • Cevap: B

D. Aşağıda verilen ifadeleri karşılarındaki kavramlardan uygun olanlarıyla eşleştiriniz.
1. Embriyonun geliştiği yer a. Zigot
2. Döllenen yumurta hücresi b. Mayoz
3. Testislerde üretilen üreme hücresi c. Döl yatağı
4. Embriyonun beslenmesini sağlayan yapı d. Sperm
5. Erkek ve dişi bireylerde üremeyi sağlayan yapılar e. Testis ve yumurtalık
6. Kromozom sayısının değiştiği bölünme şekli f. Plasenta

  • Cevap:
1. = c. Döl yatağı
2.=a. Zigot
3.=d. Sperm
4.=f. Plasenta
5.=e. Testis ve yumurtalık
6.= b. Mayoz

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla