8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 53 Cevabı

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Basit makinelere örnekler vererek bunların hangi amaçla nerelerde kullanıldıklarını ve yoldan ya da yükten kazanç sağlayıp sağlamadıklarını açıklayınız.

 • Cevap:

2. Eğik düzlem kullanarak belirli bir yüksekliğe çıkmak, aynı yüksekliğe merdivenle çıkmaktan daha kolaydır. Bunun sebebini açıklayınız.

 • Cevap:

3. Tırnak çakısı, makas, maşa gibi araçlar birden fazla makineden oluşur. Siz de birden fazla makineden oluşan araçlara örnekler veriniz.

 • Cevap:

4. Yanda fotoğrafı verilen oltada hangi basit makineler kullanılmıştır?

 • Cevap:

5. Tahterevallinin bir tarafında kütlesi 30 kg olan bir çocuk, diğer tarafında kütlesi 45 kg olan bir çocuk oturuyorsa bu tahterevallinin dengede durabilmesi için neler yapılabileceğini açıklayınız.

 • Cevap:

6. Palangaların nasıl oluştuğunu ve çalışma prensibini açıklayınız.

 • Cevap:

7. Dişli çarkların çalışma prensibini ve hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını açıklayınız.

 • Cevap:

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başlarındaki kutucuklara “D”, yanlış olanlara ise “Y” harfini yazınız.

 • Cevap:

(D) Vida, eğik düzleme örnektir.
(Y) Basit makineler işten kazanç sağlar.
(D) Sabit ve hareketli makaralardan oluşan sistemlere palanga denir.
(D) Bisikletler eğik düzlem esasına göre yapılmıştır.
(Y) Palangalarda sadece hareketli makara bulunur.
(D) Sabit makaralarda yükü kaldırmak için yükün ağırlığı kadar kuvvet uygulanır.
(D) Palangalarda ip sayısı arttıkça kuvvet azalır.
(Y) Dişli çarklarda sadece kuvvetin yönü değiştirilebilir.
(D) Kasnak, iki makara arasında kayış kullanılarak yapılmış basit makinedir.
(D) Kaldıraçlarda yük ile destek arasındaki uzaklık ne kadar yakınsa uygulanan kuvvet de o kadar az olur.

C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Bir silindir çevresine sarılmış eğik düzlem şeklindeki basit makine aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kama B. Vida C. Kaldıraç D. Makara

 • Cevap: B

2. Aşağıda verilen basit makinelerin hangisinde destek, yük ile kuvvetin arasında değildir?
A) El arabası B) Tahterevalli C) Makas D) Pense

 • Cevap: A

3. Aşağıdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancı yoktur?
A) Hareketli makara B) Eğik düzlem C) Sabit makara D) Kaldıraç

 • Cevap: C

4. Bir basit makineyi kullanmanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kuvvetten kazanç sağlamak B) Yoldan kazanç sağlamak C) Kuvvetin yönünü değiştirmek D) İşten kazanç sağlamak

 • Cevap: C

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla