8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 10 Selanik ve Mustafa Kemal Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevabı

1. Yukarıda yer alan görseller ve ders kitabındaki “Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Ögrenim Hayatı” bölümü dikkate alınarak Selanik kentinin ekonomik durumu hakkında neler söylenebilir?

  • Cevap: Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar ve Ulahlar gibi çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin iç içe olduğu bir şehirdi. Selanik’te uyum içinde yaşayan milletler arasındaki uyum, Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi ve İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük devletlerin kışkırtmaları sonucunda bozuldu. Mustafa Kemal’in doğduğu yıllarda aşağıdaki metinden de anlaşılacağı üzere Balkanlardaki bazı Osmanlı topraklarında olduğu gibi Selanik’te de iç karışıklıklar ve huzursuzluklar ortaya çıktı.

2. Selanik, Batı kültürünün yakından takip edildiği ve günlük yasamda bu kültüre yer verilen bir Osmanlı kentiydi. Avrupa’da yazılan ve yayımlanan pek çok gazete, dergi ve kitap bu kentte kolayca elde edilip okunabiliyordu. Bu durumun kent insanlarının düşünce yapısına ne gibi etkileri olmuştur?

  • Cevap: Kent insanı o dönem için eğitim seviyesi yüksek ve Batı’yı takip edebilen önemli bir çoğunluktan oluşuyordu. İnsanlar o dönemde yaşanan olayları iyi tahlil ediyor, okuyor ve kendini geliştirme imkanı buluyordu. Selanik hem bir kültür hem de bir eğitim merkeziydi.

Selanik, farklı inanç ve ırklardan insanların barış ve düzen içerisinde yasadığı bir kentken toplumsal barışın bozulması ve çatışma ortamının dogması, Mustafa Kemal’in düşüncelerini ve mesleki tercihini nasıl etkilemiş olabilir?

  • Cevap:  Ortamın bozulmasının nedenleri birlik olunmaktan çıkılıp barış ortamının bozulmasıyla ortaya çıkan kaos ortamı nedeniyle Mustafa Kemal içindeki vatan sevgisinden dolayı askerlik mesleğine yönelmiştir. O aynı zamanda lider ruhlu olduğu için kendisine en uygun meslek olan askerliği seçmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla