8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 13 Asker ve Komutan Atatürk Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a gidişini ve yürüttüğü faaliyetleri araştırınız. Bu çalışmaları onun kişilik özellikleriyle ilişkilendirerek yazınız.

  • Cevap: İtalya  1911’de Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal girişiminde bulundu.  Osmanlı Devleti, donanması yeterli güce sahip olmadığından denizden müdahale edemedi. bunların sonucunda Mustafa Kemal gibi bazı subaylar, Osmanlı genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp’a gittiler. Mustafa Kemal, Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı. İlk savaş deneyimi olan Trablusgarp’taki başarıları onun halk tarafından tanınmasını da sağlamış oldu. Mustafa Kemal liderlik özelliklerini askeri dehasını burada göstermiş büyük başarılar kazanmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla