8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 18 Öz Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevabı

“BİR KAHRAMAN DOĞUYOR” ünitesinde hangi konuları hangi düzeyde öğrendiğinizi değerlendirebilmek için aşağıdaki tabloda size uygun olan seçeneği “X” ile işaretleyiniz.

– bu bölümü çok iyi anladım
– bu bölümle ilgili eksiklerim var
– bu bölümü hiç anlayamadım

ÖLÇÜTLER

1 . Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını değerlendirebilirim. (bu bölümü çok iyi anladım)
2 . Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavradım. (bu bölümü çok iyi anladım)
3 . Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları anladım. (bu bölümü çok iyi anladım)
4 . Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarını ve askerî yeteneklerini örnek olaylarla açıklayabilirim. (bu bölümü çok iyi anladım)
5 . Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü kavradım. (bu bölümü çok iyi anladım)
6 . Atatürk’ün 1919’a kadar üstlendiği görevler ve yaptığı hizmetleri, Millî Mücadele’deki liderliği ile ilişkilendirebilirim. (bu bölümü çok iyi anladım)

Öz değerlendirmeniz sonucunda V ve !-! sembollerini işaretlediğiniz konuları tekrar çalışınız. Bu konular için öğretmeninizden de yardım isteyebilirsiniz.

Öğretmenin Değerlendirmesi:

  • Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla