8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 21 Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Oklarla gösterilen kutuların üst kısmına Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerin adlarını yazınız. Kutuların iç kısmına ise aynı cephelerin açılma nedenlerini belirtiniz.

  • Cevap:

Taarruz Cepheleri

Kafkas (Doğu)
Kanal (Süveyş)

Savunma Cepheleri

  • Çanakkale
  •  Irak
  • Sina-Filistin-Suriye
  •  Hicaz-Yemen

Müttefiklerine Yardım Cepheleri

  • Galiçya
  • Makedonya
  • Romanya

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla