8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 24, 25 İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Aşağıda ulusal varlığa yararlı cemiyetlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bilgileri içeren kutuların karşısındaki boşluğa uygun cemiyetin adını yazınız.

Erzurum Kongresi’nin toplanmasına öncülük etti. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasına engel olmaya çalıştı. Bu amaçla, bölgeden kesinlikle göç edilmemesi kararını aldı.

  • Cevap: Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İzmir’de Türklerin çoğunlukta olduğunu, dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmaya çalıştı. Batı Anadolu’daki silahlı direniş hareketlerine, silah ve cephane sağladı.

  • Cevap: Reddi İlhak Cemiyeti

Doktor Esat Paşa (Işık) tarafından kurulan bu cemiyet, Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.

  • Cevap:  Milli Kongre Cemiyeti

Doğu Trakya’nın Yunanlara verilmesine ve Mavri Mira Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak için çalıştı.

  • Cevap: Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla kuruldu.

  • Cevap: Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni işgallerine karşı koydu.

  • Cevap: Kilikyalılar Cemiyeti

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı

B. Ulusal varlığa yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini ve Millî Mücadele’ye katkılarını asağıya yazınız.

Cevap:Vatanı müdafaa etmeyi amaçlamışlardır.*Devletin bekasını amaçlamışlardır.

*Direniş hatları oluşturmuşlar ve kendileri silahlanmışlardır.

*Milli Mücadele’nin kazanılmasında birlik ve beraberliği sağlamışlardır.

*Kuvayı Milliye’nin oluşmasında etkili olmuşlardır.

*İşgal hareketlerinin akamete uğramasında etkili olmuşlardır.

*Düşman devletlere göz açtırmayarak zaferler kazanılmasını sağlamışlardır. 


8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla