8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 29 Millî Mücadele’nin Lideri Mustafa Kemal Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında Mustafa Kemal’in izlediği yol aşağıdaki haritada kent isimleri verilmeden gösterilmiştir. Bu kentlerin isimlerini yazınız. Daha sonra bu kentlerin isimlerini haritanın altında yer alan kutulara kronolojik olarak yerleştiriniz. Mustafa Kemal’in bu kentlerde millî birliğin sağlanması için yürüttüğü faaliyetleri kutuların içine yazarak değerlendiriniz.

  • Cevap:
  • 1- Samsun: İlk olarak 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak Milli Mücadele dönemi hazırlığına başlamıştır. 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a giden Mustafa Kemal, milli irade temelli bir devlet amacı ile Samsun’a gitmiştir.
  • 2- Amasya: 22 Haziran 1919’da Amasya’ya geçen Mustafa Kemal, Amasya Genelgesini yayımlayarak Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devletinin kurulma aşamasının ilk adımını atmıştır.
  • 3- Erzurum: 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum’da yapmış olduğu kongreye bir çok delege de çağıran Mustafa Kemal, milli mücadele sürecini burada hızlandırmıştır.
  • 4- Sivas: 4 Eylül 1919 tarihinde Mustafa Kemal, tüm temsilciler ile Sivas’ta buluşarak ulusun kader yolunu çizecek kararlar aldı.
  • 5- Ankara: 23 Nisan 1920’de Ankara geçen Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı. 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla