8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 31 Millî Mücadele’nin Temelleri Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde, Millî Mücadele’nin örgütlenme dönemine ait olaylar, alt bölümünde ise bu olaylara ait özellikler verilmiştir. Hangi özelliğin hangi olaya ait olduğunu bulunuz. Baş tarafındaki boşluğa ilgili olayın numarasını yazarak eşleştiriniz.

Bölgesel amaçlı toplanmasına karşın, toplantıda alınan kararlar ulusal niteliktedir. Vatan sınırlarından ilk kez söz etmesi ile Misakı millî kararlarının öncüsü olmuştur.

  • Cevap: Erzurum Kongresi

Millî Mücadele’nin ilk yayın organı olan İrade-i Millîye adlı gazetenin çıkartılmasına karar verildi. Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.

  • Cevap: Sivas Kongresi

Osmanlı yönetimi işgallere duyarsız kalmış, bununla beraber Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilmişti. Savunmasız kalan Anadolu halkını savunmak adına, düzenli ordu kurulana kadar ortaya çıkan askerî boşluğu doldurmuştur.

  • Cevap: Kuvay-ı milliye

Ulusal güçleri birleştirip mücadeleyi tek merkezden yönetmek, düzenli orduyu oluşturmak, Misakımillî hedefini gerçekleştirmek amaçlarına yönelik olarak Ankara’da gerçekleşti.

  • Cevap: TBMM’nin açılması

Kurtuluş Savaşı’nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirtir. Aynı zamanda İstanbul Hükûmeti’ne karşı ilk açık tepkidir. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik anlayışını içermektedir.

  • Cevap: Amasya Genelgesi

Türk yurdunun sınırları çizilmiştir. Türkler tam bağımsızlık bilincine erişmişlerdir. Kurtuluş Savaşı’nın programı ve temelleri oluşmuştur.

  • Cevap: Misak-ı milli

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla