8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 32 Öz Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 32 Cevabı

“MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER” ünitesinde hangi konuları hangi düzeyde öğrendiğinizi değerlendirebilmek için aşağıdaki tabloda size uygun olan seçeneği “X” ile işaretleyiniz.

bu bölümü çok iyi anladım
bu bölümle ilgili eksiklerim var
bu bölümü hiç anlayamadım

1

1 . Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirebilirim. (Bu bölümü çok iyi anladım)
2 . Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirebilirim. (Bu bölümü çok iyi anladım)
3 . Kuvayımilliye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz edebilirim. (Bu bölümü çok iyi anladım)
4 . Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirebilirim. (Bu bölümü çok iyi anladım)
5 . Misakımillî’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını “ulusal egemenlik’,’ “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirebilirim. (Bu bölümü çok iyi anladım)
6 . Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirebilirim. (Bu bölümü çok iyi anladım)
7 . İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirebilirim. (Bu bölümü çok iyi anladım)
8 . Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirebilirim. (Bu bölümü çok iyi anladım)

Öz değerlendirmeniz sonucunda ve sembollerini işaretlediğiniz konuları tekrar çalışınız. Bu konular için öğretmeninizden de yardım isteyebilirsiniz.

  • Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla