8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 34 İlk Zafer Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Doğu Cephesi ile ilgili soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı soruların altında yer alan kutulara yazınız.

Ermeni sorununun temel nedenleri nelerdir?

Cevap:

  • 1896 senesinde Ermenilerin Osmanlı Bankasına saldırması,
  • 1905 senesinde Ermenilerin II. Abdülhamit’e suikast düzenlemesi,
  • Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Trablusgarp Savaşı zamanında Ermenilerin ayaklanmalar çıkararak ülke huzurunu kaçırması,
  • Birinci Dünya Savaşının ilk dönemlerinde Ermeni çetelerinin Rusya’yı desteklemesi gibi nedenler Ermeni sorununu ortaya çıkarmıştır ve tüm bu sorunlar sonucunda Osmanlı Devleti 1915 senesinde çıkardığı kanun ile Ermenilerin güney illere göç ettirilmesine karar vermiştir.

Osmanlı Devleti’nin Ermeni sorunu ile ilgili çıkardığı kanunun adını yazınız.

  • Cevap:  14 Mayıs 1915 – Sevk ve İskan Kanunu

– Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Doğu Cephesi’nin açılmasındaki etkisi nedir?

  • Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşmasında İtilaf Devleti “Vilayet-i Sitte” adı verilen doğu illerinde güvenliklerini tehdit eden bir durum olduğunda işgal yapacaklarını ifade etmişlerdir ancak sonradan işgal nedenleri gösteren İtilaf Devleti Doğu illerine işgale başlayınca burada Doğu Cephesi açılmak durumunda kalmıştır.

TBMM’nin Doğu Cephesiyle ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir?

  • Cevap: Doğu Cephesinde Kazım Karabekir, Mondros Ateşkes Antlaşması hükmüne uymayarak orduları terhis etmemiştir ve TBMM tarafından Kolordu Komutanı olarak Doğu Cephesine atanmıştır. Kars, Gümrü ve Sarıkamış ele geçirildikten sonra Gümrü antlaşması imzalanmıştır. Bu zafer TBMM’nin siyasi ve askeri alandaki ilk zaferi olmuştur.

Doğu Cephesi’ndeki savaşı sona erdiren antlaşmanın adı nedir? Bu antlaşma ile hangi yerler kazanılmıştır?

  • Cevap:  Gümrü Antlaşmasıdır. Bu savaş sonucunda TBMM, Kars, Sarıkamış ve Gümrü ele geçirmiştir. Bununla birlikte Ardahan ve Artvin dışında kalan Doğu sınırı çizilmiştir.

Doğu Cephesi’nde kazanılan başarı TBMM’ye ulusal ve uluslararası düzeyde neler kazandırmıştır?

  • Cevap: Ermeniler Doğu emellerinden vazgeçmiştir. Sevr antlaşmasının geçersizliği resmen görülmüştür. En önemlisi de TBMM’nin diğer ülkeler üzerinde otoritesi ve siyasi gücü artmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla