8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 41 Kurtuluş Savaşı’nın Kaderi Çiziliyor Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’ne ait olaylar, alt bölümünde de bu olaylara ait özellikler verilmiştir. Hangi özelliğin, hangi olaya ait olduğunu bulunuz. Baş tarafındaki boşluğa ilgili olayın numarasını yazarak eşleştiriniz.

Batı Anadolu Kuvayımilliye birlikleri, düşmana cesurca karşı koydu, halkı korudu ancak düşmanı yurttan atma konusunda yeterli değildi. Bu nedenle Kuvayımilliye’nin dağıtılması, yerine yeni bir ordunun kurulması gündeme geldi.

  • Cevap: Düzenli ordunun kurulması

Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Bu zafer sonrasında İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’nı topladı.

  • Cevap: Birinci İnönü Savaşı

Savaşın sonunda Mustafa Kemal başkomutan oldu. Başkomutan Mustafa Kemal tarafından Türk ordusunun silah, araç gereç, mühimmat, yiyecek ve donatım malzemesi eksiklerinin giderilmesi için Tekâlif-i Milliye emirleri yayımlandı.

  • Cevap: Kütahya-Eskişehir Savaşları

Yunanların son saldırı savaşı oldu. Bu zaferle Türk ordusunun Viyana önlerinden beri devam eden geri çekilme süreci durdu. Savaş sonrası Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi.

  • Cevap: Sakarya Meydan Savaşı

Kurtuluş Savaşı boyunca yapılan bu tek saldırı ile kesin zafer kazanıldı. Artık diplomatik zaferler için ortam hazırdı. Sömürgeci devletlerin Anadolu’ya yönelik beklentileri boşa çıkarıldı.

  • Cevap:  Büyük Taarruz

Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır. Sevr Antlaşması’nın geçersizliği kanıtlanmış, Misakımillî büyük ölçüde gerçekleşmiştir. İtilaf Devletleri Osmanlı’yı hukuken yok saymıştır.

  • Cevap: Mudanya Ateşkes Antlaşması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla