8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 44 Öz Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 44 Cevabı

“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM” ünitesinde hangi konuları hangi düzeyde öğrendiğinizi değerlendirebilmek için aşağıdaki tabloda size uygun olan seçeneği “X” ile işaretleyiniz.

– bu bölümü çok iyi anladım
bü bölümle ilgili eksiklerim var
– bü bölümü hiç anlayamadım

ÖLÇÜTLER

1 .

Kurtuluş Savaşında Doğu ve Güney Cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirebilirim. (bu bölümü çok iyi anladım)
2 . Batı Cephesinde Kuvayımilliye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasının gerekçelerini açıklayabilirim.  (bu bölümü çok iyi anladım)
3 . Kurtuluş Savaşının yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi düzenlemesini Türkiye’nin milli ve çağdaş eğitime verdiği önem açısından değerlendirebilirim.  (bu bölümü çok iyi anladım)
4 . Türk milletinin milli birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekalif-i Milliye Kararlarının uygulamalarını açıklayabilirim. (bu bölümü çok iyi anladım)
5 . Sakarya Meydan Savaşının ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü ifade edebilirim. (bu bölümü çok iyi anladım)
6 . Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askeri başarıların ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirebilirim. (bu bölümde biraz eksiklerim var)
7 . Kurtuluş Savaşı Dönemini yansıtan eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine etkilerini değerlendirebilirim. (bu bölümü çok iyi anladım)

Öz değerlendirmeniz sonucunda V ve H sembollerini işaretlediğiniz konuları tekrar çalışınız. Bu konular için öğretmeninizden de yardım isteyebilirsiniz.

Öğretmenin Değerlendirmesi:

  • Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla