8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 50 Kabotaj Kanunu Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 50 Cevabı

“En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.”
Mustafa Kemal Atatürk
(Kocatürk, 1999: 181)

Kabotaj Kanunu’nu bağımsızlık ve Türk denizciliğinin gelişmesi açısından değerlendiriniz. Aşağıdaki bölümlere uygun tanımlamaları yapınız.

Kabotaj:

  • Cevap: Cumhuriyetin ilanından önce deniz ticareti gayrimüslimlerin elindeydi. 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu ile Türk kıyılarındaki deniz hakimiyeti Türklere geçmiştir.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde Kabotaj Hakkının Kullanılması:

  • Cevap: Kabotaj Kanunu Mustafa Kemal’in dediklerini destekler nitelikte denizde Türk milletinin üstünlük sağlamasına ortam hazırlamıştır. Böylece Türkler deniz gücünü daha üstün bir şekilde kullanmaya başlamıştır.

Kabotaj Kanunu’nun (1 Temmuz 1926) Millî Egemenlik ve Türk Denizciliği Açısından Önemi:

  • Cevap: 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu sayesinde Türklerin deniz üzerindeki hakimiyeti sağlanmıştır ve böylece Türk deniz sularında milli egemenlik sağlanarak Türk denizciliğinde başarılar peş peşe gelmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla