8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 57 Şeyh Sait Ayaklanması Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Şeyh Sait Ayaklanması’nı aşağıdaki bölümlere ilgili başlıklar çerçevesinde değerlendiriniz.

 • Cevap:

AYAKLANMANIN NEDENLERİ:

 • Cevap:
 • Ülkede yapılmak istenen bir çok yenilik hareketinin belirli bir kesim tarafından istenmemesi,
 • Yenilik karşıtı kişilere bazı kişiler tarafından ümit verilmesi,
 • Uzun yıllar boyunca Doğu Anadolu bölgesinin göz ardı edildiği düşünülmesi,
 • Yeni devlet modelinin toprak ağalarının çıkarlarına uymaması,
 • İngiltere’nin Musul’u Türkiye’ye vermek istememesi ve Irak ile Türkiye arasında tampon görevi gören Kürt devleti kurma ideali Şeyh sait ayaklanmasına ortam hazırlayan nedenlerdir.

AYAKLANMA SONUCU ALINAN ÖNLEMLER:

 • Cevap:
 • Bölgesel olarak seferberlik ilan edilmiştir.
 • Caydırıcı olan en sert tedbirler alınmıştır.
 • Tüm yetki İsmet Beye verilmiştir.
 • Suçluların yargılanması için İstiklal mahkemeleri kurulmuştur.
 • Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmıştır.

AYAKLANMANIN ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİLERİ:

 • Cevap:
 • yaklanma zor olsa da bastırılmıştır.
 • Türk ordusu büyük bir zorluğun içine girerken İngiltere, Musul için avantaj elde etmiştir çünkü Musul ve Kerkük bu ayaklanma sonucunda kaybedilmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla