8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

Mustafa Kemal’in annesine rağmen Selanik Askerî Rüştiyesine kaydolması ve askerlik mesleğini seçmesi onun hangi kişisel özelliklere sahip olduğunu gösterir? Söyleyiniz.

  • Cevap: Mustafa Kemal’in üniformaya olan yakınlığı,içtenliği; karşılaştığı subayların birbirleriyle olan ilişkilerini kendi karakterine yakın görmesi ; mahalleden tanıdığı olan Binbaşı Kadir Bey’den yardım ve destek beklentisinin olumlu sonuçlanması sebebiyle askerlik mesleğini tercih etmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla