8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerinin yerlerini haritadan bulunuz.

  • Cevap: Haritadan Yunanistan ve Bulgaristan’a bakmalısınız.

Bu şehirler Mustafa Kemal’in hayatını nasıl etkilemiştir? Araştırınız.

  • Cevap: Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti. Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş yerleşim merkezlerinin başında gelmekteydi. Bu yönüyle Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı konumundaydı. Avrupa’da oluşan yeni fikirler ve düşünceler Osmanlı topraklarında önce Selanik’e ulaşırdı. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Makedonya’nın sosyal yapısı gereği bu bölgede hızla yayılmaya başladı. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle bağımsızlık yanlısı ayaklanmalar önce Makedonya’da meydana geldi. Bu durum; Osmanlı aydınları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu ayaklanmalara son vermek ve Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için yeni fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık) ortaya çıkmaya başladı.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla