8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve askerî durumu hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Cevap: Birinci dünya savaşında Osmanlı devleti ekonomik,siyasi,askeri ve sanayi çok kötü durumdaydı zamanla eski gücünü kaybetmiştir. Savaş başladığında Osmanlı devleti savaşa katılmadığını ve tarafsız olduğunu ve boğazı kapatmıştır, çünkü savaşacak durumda olmadığından dolayı ama Almanya gibi güçlü bir devletin Osmanlı devleti ile ittifak kurulacağını gören Osmanlı devleti savası kazanacağını ve eskiden kaybettiği yerleri alacağını düşüncesiyle savaşa girdi.

Avrupalı devletler açısından Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu toprakların önemini araştırınız.

  • Cevap: 1914 yılının ortalarına gelindiğinde İttifak ve İtilaf Devletleri arasındaki gerginlik iyice artmıştı. Savaş için gereken her şey hazırdı ancak bu büyük yangını başlatacak bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Beklenen kıvılcım Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ortaya çıktı. 28 Haziran 1914’te bu şehri ziyaret eden Avusturya- Macaristan Veliahdı Ferdinand ve eşi bir Sırp tarafından öldürüldü. Suikastın ardından Avusturya, Sırbistan’a savaş ilan ederken Almanya Avusturya’nın, Rusya ise Sırbistan’ın yanında
    savaşa girdi. Bir süre sonra İngiltere ve Fransa da Almanya’nın karşısında savaşa katıldı.
    Birinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı günlerde Osmanlı Devleti’nin yönetiminde İttihat
    ve Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşa sürüklendiğini görüyor ve bu savaşın dışında kalamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin kabul edilmemesi üzerine Almanya’ya yakınlaşmışlardı.
    İttihat ve Terakki liderlerinden Harbiye Nazırı Enver Paşa, Almanya’nın savaşı kazanacağına inanıyor ve Osmanlı Devleti’nin bu devletin yanında savaşa girmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunun için de 2 Ağustos 1914’te Osmanlı Devleti ile Almanya arasında bir dostluk ve ittifak antlaşması imzalanmasını sağlamıştı.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla