8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

Wilson İlkeleri, neden yenilen devletlerin yararına maddeler içeriyor olabilir?

 • Cevap:Devletler arası gizli anlaşmalar olmayacak, diplomasi açık olacak. İtilaf devletlerinin kendisinden habersiz iş yapmasını önlemek istemiştir.

   Yenen devletler yenilenlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak.

   İngiltere’nin daha fazla güçlenmesini istememesi.

   Her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kurabilir.

   Ermeni ve Rumların toprak talebine neden olmuştur.

   Savaş sonunda dünya barışını korumak için ‘Milletler Cemiyeti’ kurulmuştur.

    Bütün bu maddelerin sebepleri ise ;

   Zulüme karşı olması

   Yenilen devletlerin daha fazla sömürülmesini istememesi

   İngiltere’nin toprak almasını istememesi olabilir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla