8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma nedeni nedir?

  • Cevap: Hiyaneti vataniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri İstanbul Hükumeti’nin Milli Mücadele’yi engelleme çabaları şeyhülislamdan fetva alma, İtilaf Devletleriyle iş birliği yapma hatta ayaklanmalar çıkarma yollarıyla devam etmekteydi. Buna karşılık Büyük Millet Meclisinin de ayaklanmaları bastırarak iç güvenliği sağlamak için bazı önlemler alması gerekiyordu. Bu amaçla 29 Nisan 1920’de Hiyaneti vataniye Kanunu (Vatana İhanet Kanunu) mecliste kabul edilmiştir. Kanuna göre, Büyük Millet Meclisine karşı ayaklananlar ve varlığını inkar edenler vatan haini ilan edilecekti.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla