8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 4. Tema Kişisel Gelişim Sayfa 110 Öz Değerlendirme Formu Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 4. Tema Kişisel Gelişim Sayfa 110 Öz Değerlendirme Formu Soruları ve Cevapları

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Aşağıdaki formda yer alan ifadeleri okuyup durumunuzu belirten sütunu işaretleyiniz. Her sütundaki işaretleri sayıp altındaki ilgili kutucuğa yazınız. “Her zaman” sütununu işaretleyemediğiniz ölçütler yönünden kendinizi geliştiriniz.

Her zaman – Bazen – Hiçbir zaman

  • Cevap:

Metindeki anahtar kelimeleri belirlerim. ()
Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirlerim. ()
Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrarım. ()
Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark ederim. ()
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklarım. ()
Okuduğum metne farklı başlıklar bulurum. ()
Metni dil ve anlatım yönünden değerlendiririm. ()
Okuduğum metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini günlük hayattaki bağlantılarını dikkate alarak cümle içinde kullanırım. ()
Farklı türlerde metinler okurum. ()
Okuduğum kitaplardan kitaplık oluştururum. ()
Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinlerim. ()
Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş bildirmek için uygun zamanda söz alırım. ()
Konuşmamda sebep – sonuç ilişkileri kurarım. ()
Tekrara düşmeden konuşurum. ()
Yapmacıktan, taklit ve özentiden uzak bir sesle konuşurum. ()
Canlandırmalarda, sesimi varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanırım. ()
Dinleyicilerle göz teması kurarım. ()
Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yaparım. ()
Konuşmamda dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınırım. ()
Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurarım. ()
Yazacaklarımın taslağını oluştururum. ()
Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulurum. ()
Şiir defteri tutarım.
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanırım.

8. sınıf türkçe çalışma kitabı Tüm Cevapları için tıklayın