8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 5. Tema Duygular Sayfa 139 Öz Değerlendirme Formu Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 5. Tema Duygular Sayfa 139 Öz Değerlendirme Formu Soruları ve Cevapları

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Aşağıdaki formda yer alan ifadeleri okuyup durumunuzu belirten sütunu işaretleyiniz. Her sütundaki işaretleri sayıp altındaki ilgili kutucuğa yazınız. “Her zaman” sütununu işa retleyemediğiniz ölçütler yönünden kendinizi geliştiriniz.

Her zaman Hiçbir zaman Bazen

  • Cevap:

Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirlerim. ()
Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrarım. ()
Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretirim. ()
Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunurum. ()
Metinle ilgili görsel öğeleri yorumlarım. ()
Farklı türlerde metinler okurum. ()
Süreli yayınları takip ederim. ()
Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitabevlerinden faydalanırım. ()
Dinlediklerime/izlediklerime ilişkin sorulara cevap veririm. ()
Dinlediklerimde/izlediklerimde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt ederim. ()
Dinlediğim/izlediğim metne farklı başlıklar bulurum. ()
Konuşmaya uygun ifadelerle başlarım. ()
Bulunduğum ortama uygun bir konuşma tutumu geliştiririm. ()
Kelimeleri doğru telaffuz ederim. ()
Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımımı zenginleştiririm. ()
Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerimi sözlü olarak ifade ederim. ()
Sorunlara konuşarak çözüm ararım. ()
Olay yazıları yazarım. ()
Şiir yazarım. ()
Yazdıklarımı yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendiririm. ()

8. sınıf türkçe çalışma kitabı Tüm Cevapları için tıklayın