8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları  Sayfa 130, 131, 132, 133, 134 Fahrünnisa Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 5. Tema Duygular Sayfa 130, 131, 132, 133, 134 Fahrünnisa Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

FAHRÜNNİSA (DİNLEME METNİ)

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Dinlediğiniz metnin anahtar kelimelerini tespit edip yazınız.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak cümleleri yeniden yazınız. Bu kelimelerle birer cümle de siz kurunuz.

 • Cevap:

Buna rağmen bir derste bile onun, derse kalkmak için, ufacık bir arzu gösterdiğini görmek bana nasip olmadı.

 • Cümleyi yeniden yazıyorum:
 • Benim cümlem:

İleride şüphesiz pek güzel yazacaksınız.

 • Cümleyi yeniden yazıyorum:
 • Benim cümlem:

3. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 131 Cevabı

 • Cevap:

Dinlediğiniz metnin içeriğine yönelik iki soru hazırlayınız.

 1. Soru:
 2. Soru:

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dinlediğiniz metnin konusu nedir?

 • Cevap:

b. Metnin başlığı ile içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap:

c. Dinlediğiniz metne başlık yazmanız istenseydi nasıl bir başlık yazardınız?

 • Cevap:

5. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftan hareketle duygu, düşünce ve olayların gelişimine yönelik fikirlerinizi hikâye türünde yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Okuduğunuz son kitabı tanıtan bir yazı yazınız. Tanıtacağınız kitabın beğendiğiniz, beğenmediğiniz özelliklerini, yazarının olaylara bakış açısını belirtiniz. Başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap:

7. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri yapılarına, yükleminin türüne ve anlamına göre sınıflandırınız. Cümlelerde yüklem olan kelimelerin altını çiziniz.

 • Cevap:

• Fahrünnisa, lise gibi edebiyat fakültesini de büyük bir başarı ile bitirdi.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

O anlattıkça şaşkınlığım ve sevincim artıyordu.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

Aydınlar yollarında gene yalnız yürüyecekler.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

Ömrümde bu kadar duyarak, kavrayarak, benimseyerek ders anlatan öğrenci görmemiştim.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

Öğretmen sınıfa girdi, yoklama yaptı.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

Ödevlerini yapmak için arkadaşına gitti.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

Sınavı başardı, amacına ulaştı, mutlu oldu.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

Seyirciler yerinden fırlayarak olayı izlemeye başladı.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

Gülü seven dikenine katlanır.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

Ağaçlar, baharda tepeden tırnağa çiçeklerle dolmuştu.

 • Yapısına göre:
 • Yükleminin türüne göre:
 • Anlamına göre:

8. sınıf türkçe çalışma kitabı Tüm Cevapları için tıklayın