8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları  Sayfa 153, 154, 155, 156, 157 Karanfiller ve Domates Suyu Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 6. Tema Doğa ve Evren Sayfa 153, 154, 155, 156, 157 Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 • Cevap:

1. Karanfilgillerden güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. ()
2. Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu. ()
3. Yapraklan tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı, ürünü için yetiştirilen bir bitki. ()
4. Tarlanın tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. ()
5. Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel. ()
6. En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri. ()
7. Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş. ()
8. Süpürge otu. ()
9. Yerleşim merkezi, insan oturan, şeneltilmiş (yer). ()
10. Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. ()

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazıma. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

İçine sindirmek

 • Anlamı:
 • Cümle:

Karşı koymak

 • Anlamı:
 • Cümle:

Dağ gibi yığılmak

 • Anlamı:
 • Cümle:

3. ETKİNLİK

Hikayenin unsurlarını (olay, yer, zaman, varlık ve şahıs kadrosu) belirleyip yazınız.

Olayın geçtiği yer

 • Cevap:

Olayın yaşandığı zaman

 • Cevap:

Hikâyenin kahramanları

 • Cevap:

Hikâyede anlatılan olay

 • Cevap:

4. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 155 Cevabı

Okuduğunuz metindeki olayın planını belirleyerek aşağıya yazınız.

 • Cevap:

Giriş bölümünde ……………….. anlatıyor. 

Gelişme bölümünde ……………….. anlatıyor. 

Sonuç bölümünde ……………….. anlatıyor. 

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler bulup yazınız.

Öznel Yargılar

 • Cevap:

Nesnel Yargılar

 • Cevap:

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 156 Cevabı

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı hayal, duygu ve düşünceyi dile getiren bir hikâye yazınız.

 • Cevap:

7. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 157 Cevabı

Metinde geçen “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” atasözünden yola çıkarak bir şiir yazınız.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Aralarındaki anlam ilişkilerini (yakın-uzak, sebep- sonuç, amaç-sonuç) belirleyip yanlarına yazınız.

 • Cevap:

• Akşamları yemek yemezse zayıflayacak. Yiyip içmesine pek dikkat etmiyor.

 • Anlamlı cümleler:

• Sınavın iyi geçtiğini söylüyor. Aldığı puan sınav ortalamasının altında kalmış.

 • Anlamlı cümleler:

• Ağabeyini karşılamak üzere terminale gitti.

 • Anlamlı cümleler:

• Çalışmadığından sınavı kazanamadı.

 • Anlamlı cümleler:

• Gezi için para ayırdım.

 • Anlamlı cümleler:

• Haylaz olduğundan durmadan azar işitiyordu.

 • Anlamlı cümleler:

• Sinemaya gitmek için annesinden izin aldı.

 • Anlamlı cümleler:

• Mustafa, su bulamadığı için güzel güller yetiştiremedi.

 • Anlamlı cümleler:

8. sınıf türkçe çalışma kitabı Tüm Cevapları için tıklayın