8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları  Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41 Atatürk’ün Kişiliği Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 2. Tema Atatürk Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41 Atatürk’ün Kişiliği Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 36 Cevabı

Aşağıdaki soruların altına okuduğunuz metnin öncesi veya sonrasına ait kurgular yapıp metindeki ipuçlarından yararlanarak tahminlerinizi yazınız.

Atatürk, otomobile binmesini isteyenlere ne söylemiş olabilir?

 • Cevap: Milleti tarafından çok sevildiğini ve bunun çok güzel bir duygu olduğunu söylemiş olabilir.

Atatürk, köylerin ne halde olduğunu bilmeyen gençlere ne söylemiştir?

 • Cevap:  Gençlere isyancıların köy köy dolaşmak için tahsisatlarının olup olmadığını sormuştur.

Atatürk, bando ekibini getirmeyen yaverine ne cevap vermiş olabilir?

 • Cevap: Bandonun Türk milletinin bir parçası olduğunu söylemiş olabilir.

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 37 Cevabı

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Aynı kelimelerin sözlük anlamlarını da yazınız. Tahminlerinizle kelimelerin sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Set

 • Tahminlerim: Koruma yeri
 • Sözlük Anlamları: Toprağın kaymasını ve suyun akmasını engellemek için yapılan kalın duvar

Kordon

 • Tahminlerim: İp
 • Sözlük Anlamları: Genellikle ipten yapılmış kalın ip

Döviz

 • Tahminlerim: para
 • Sözlük Anlamları: Ülkeler arası ödemelerde kullanılan para, çek, poliçe

Halk

 • Tahminlerim: Bir ülkede yaşayan insanlar
 • Sözlük Anlamları: Aynı ülkede yaşayan aynı kültüre sahip olan insna topluluğu

Şefkatli

 • Tahminlerim: Sevgili
 • Sözlük Anlamları:  Sevecen

3. ETKİNLİK

Atatürk’le ilgili aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerde, onun hangi özelliğinin belirtildiğini yazınız.

Mustafa Kemal, hırpalanmış, silahı elinden alınmış olan milletle el ele tarihte bir devir açmak için mücadeleye atıldı ve mücadelesinde, ruh kudretinin, dünya üzerindeki bütün silahlardan üstün olduğunu ispat etti. Prof. Herbert MALTIG (Harbırt Maltıg)

 • Cevap: Vicdanlı ve cesur

Dünya çapında büyük bir asker diye bilinen Napolyon, en sonunda başkalarına yenilmiş, yine ünlü bir Fransız komutanı olan Mareşal Foş, Birinci Dünya Savaşı’nda düşmanlarını başkalarıyla yenmişti. Atatürk ise dünyayı yenenleri yendi.
İsmail Habip SEVÜK

 • Cevap: Başarılı savaşçı bir komutan

4. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Falih Rıfkı Atay’m hayatıyla ilgili öğrendiklerinizi yazınız.

 • Cevap: Türkiye Cumhuriyeti için büyük işler yapan bir yazar ve devlet adamıdır.

5. ETKİNLİK

Öğretmeninizin, Atatürk’le ilgili okuduğu anıyı kendi cümlelerinizle yeniden yazarak metin oluşturunuz.

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Aşağıda, Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birkaçı verilmiştir. Bu kişilik özelliklerini anlatan özlü sözlerini, örnekte olduğu gibi bulup yazınız.

 • Cevap:

Özlü söz: “Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kal- ö= dırdım mı iş kendi kendine yürür.” M. Kemal ATATÜRK

Kararlı ve mücadeleci oluşu

*****************

Özlü söz: Mesuliyet yükü, her şeyden, ölümden de ağırdır.

Disiplinli oluşu

*****************

Özlü söz: “Bu memleket, tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır

İleri görüşlü oluşu

*****************

Özlü söz: Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim

Lider oluşu

*****************

Özlü söz: Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim

Vatan ve milletini çok sevmesi

*****************

Özlü söz: Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir

İnsan sevgisi ve evrensel görüşlere sahip olması

*****************

7. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Aşağıda, noktalama işaretleriyle ilgili hatırlatıcı açıklamalar verilmiştir. Bu açıklamalara uygun örnekler yazınız.

 •  Yazıda satır başına alman konuşmaları göstermek için uzun çizgi kullanılır.
  • Cevap: – Benimle mi geleceksin?

  • Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

  • Cevap: “Sizinle bir daha görüşmek istemiyorum.” dedi.

  • özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır.

  • Kendinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur.

  • Cevap: Örneğin: çilek ve karpuz yaz meyvesidir.

  • Kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konur.

  • Cevap: Ünlem: heyecan bildirmeye yarayan bir noktalama işaretidir.

8. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin altını çiziniz. Bunların cümlede tek başına mı, kelime grubu biçiminde mi görev üstlendiğini yazınız.

• Okulun açılışına mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu.

 • Cevap: Dolaylı tümleç olarak

• Okuması yazması olmayan insanlar iş bulamıyorlar.

 • Cevap: Belirtili nesne olarak kullanılmıştır.

• Şiir okuyuş tarzınızı çok beğeniyorum.

 • Cevap: İsim olarak kullanılmıştır.

• Okullardaki kitap okuma saatlerine herkes uymalıdır

 • Cevap: İsim görevinde kullanılmıştır.

• Bu konuda daha çok düşünmekte yarar var.

 • Cevap: Dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır.

• Bu geziye katılmanız çok yararlı olacak.

 • Cevap: İsim olarak kullanılmıştır.

  9. ETKİNLİK

  Aşağıdaki isim – fiilleri kullanarak birer cümle kurunuz. Bu isim – fiiller, kurduğunuz cümlelerde hangi öge görevindedir? Yazınız.

  Bitmek

  • Cevap: Bu iş bugün bitmek zorunda. = Dolaylı tümleç

  Görüş

  • Cevap: Bu gün görüş günü. = Zarf tümleci

  Bakmak

  • Cevap: Bakmak, görmekten daha kolaydır. = Özne

  Çalışma

  • Cevap: Çalışma saatleri esnekmiş. = Özne

  Sevmek

  • Cevap: Sevmek çok zormuş. = Özne

  Dinleme

  • Cevap: Dinleme yapmayacaklarmış. = Belirtisiz nesne

  Gülüş

  • Cevap: Gülüşü her şeye bedel. = Belirtili nesne

  Görmek

  • Cevap: Görmek çok güzel. = Özne

8. sınıf türkçe çalışma kitabı Tüm Cevapları için tıklayın