8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları  Sayfa 68, 69, 70, 71 Manisa Ovası’nda Bir Gün Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 3. Tema Toplum Hayatı Sayfa 68, 69, 70, 71 Manisa Ovası’nda Bir Gün Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

MANİSA OVASI’NDA BİR GÜN

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Metinden kelimeler tespit ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz, sonra sözlükten bulup yazınız.

Kelimeler römork

 • Cevap:  Römork

Tahminlerim

 • Cevap: Araba

Sözlükteki anlamları

 • Cevap:   Başka bir taşıt ile çekilen motorsuz araç

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri, belirtilen anlam ilişkilerine göre cümlelerde kullanınız. Kelimenin anlam ilişkisi bulunmayan sütunu boş bırakınız.

 • Cevap:

ocak

Eş anlamlı:
Zıt anlamlı:
Eş sesli: kış ayı, evde yemek yaparken kullanılan alet
Terim anlamlı:

yaz

Eş anlamlı:
Zıt anlamlı:
Eş sesli: mevsim adı, yazmak fiili
Terim anlamlı:

3. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Aşağıda, kişisel görüşlere yer verilen cümleleri işaretleyiniz.

 • Cevap:

(X) Akhisar’ın bağlarında dünyanın en iyi üzümü yetişiyor.
() Bu kitap yüz sayfadan oluşuyor.
(X) Bu elbise sana çok yakışmış.
() Yazar, bu metinde pamuk işçiliğini anlatıyor.
(X) En güzel şehir Manisa’dır.
() Pamuk, sanayide ham madde olarak kullanılıyor.

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen ifadeleri amaç – sonuç veya sebep – sonuç ilişkisi oluşturacak biçimde tamamlayınız.

 • Cevap:

Amaç: Geçimlerini sağlamak para kazanabilmek için.

 • Sonuç: gece gündüz çalışıyor.

Sebep: Pamuktan iyi sonuç almadığı için.

 • Sonuç: diğer üretim faaliyetlerine yöneldi.

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki bulmacada “üretim” kavramıyla ilgili gizlenen kelimeleri bulup yazınız.

Cevap:

 1. ….Çalış
 2. ….Araba
 3. ….Pamuk
 4. ….Tarla
 5. ….İşçi
 6. ….Üzüm
 7. ….Çiftçi
 8. ….Bal

b. Bulduğunuz bu kelimelerin üretimle ilişkisini belirleyiniz.

 • Cevap: Bu kelimelerden bazıları üretimi yapan kişiler olurken bazıları yardımcı araç ve gereçlerdir ve bazıları da üretim ürünleridir.

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Dinlediğiniz konuşmayla ilgili değerlendirmenizi aşağıdaki tabloyla yapınız.

Ölçütler Evet Kısmen Hayır

 • Cevap:

Konuşurken nefesimi ayarladım. (Kısmen)
İşitilebilir bir sesle konuştum. (Evet)
Dinleyicilerle göz teması kurdum. (Kısmen)
Kelimeleri doğru telaffuz ettim. (Evet)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde yanlış yazılmış kelimelerin altını çiziniz. Bu kelimelerin doğru biçimini aşağıya yazınız. Yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

 • Cevap:

ÖĞRETMEN
Birinin yanına gidersiniz (;) bir takım Araba tekerlekleri ( ,) okları yaptığını görürsünüz (;) İçinizden ( “) Bu Faydalı bir insandır (! ) (” ) Dersiniz (. )
Başka birinin yanına gidersiniz (:) bu da bir dokunmacıdır (, ) bez dokuduğunu görürsünüz (.) ( “) Bu Değerli bir insandır ( !) ( “) Hükmünü verirsiniz (. )
Sonra bir Demircinin dükkânına uğrarsınız (:) bu İşçi kazmalar (,) çekiçler (,) saban demirleri yapmaktadır (. ) (” ) Bu gerekli bir insandır (. ) ( “) fikrinde bulunursunuz ( .)
Bu insanları (, ) bu gayretli işçileri ayrı ayrı selamlarsın (. )
Eğer bir Öğretmenin yanma uğrarsanız daha büyük bir saygı ile eğilerek selam verirsiniz (.) Çünkü bu adam ne yapıyor (?) bilir misiniz (?) O (,) akıl ve ruhları işletmektedir (. )

8. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde özne ve yüklem olan kelime ve kelime gruplarının altını çiziniz.

 • Cevap:

• İşçiler, her sabah güneşle beraber yola çıkıyorlar.
• İrili ufaklı traktörler, işçilerle dolu römorkları uçururcasına ovaya koşturuyor.
• Zeybek türküleri söylüyorlar bir ağızdan.
 Pamuk ekme işi en önemli iştir.
• Ali Cider anlatıyor.
• Köylüler geçen yıl tütüne bel bağlamıştı.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki eksiltili cümle örneklerini inceleyiniz. Sonra bu cümlelerin hangi durumlarda söylendiğini ve eksik olan öğesini yazınız.

— Sınavın iyi geçti mi?
— Evet.

 • Cevap: Eğitim alanında kullanılmaktadır.

Taksi!

 • Cevap: Ulaşım için kullanılmaktadır.

Az veren candan, çok veren maldan.

 • Cevap:  Paylaşma için kullanılır.

Önde zeytin ağaçları, arkasında pamuk tarlaları…

 • Cevap:  Üretim alanında kullanılmıştır.

8. sınıf türkçe çalışma kitabı Tüm Cevapları için tıklayın