8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları  Sayfa 97, 98, 99, 100, 101, 102 Acaba Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 4. Tema Kişisel Gelişim Sayfa 97, 98, 99, 100, 101, 102 Acaba Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ACABA

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre listeleyiniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız. (kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmıştır)

 • Cevap:

hafıza

 • sözlük anlamları: Bellek

heves

 • sözlük anlamları: İstek, eğilim, arzu, şevk

kafiye

 • sözlük anlamları: 1. Uyak 2. Halk edebiyatında ayak

lirizm

 • sözlük anlamları: Kişisel duyguların ilham yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı

merak

 • sözlük anlamları: Bir şeyi anlamak ve öğrenmek için duyulan istek.

muhabbet

 • sözlük anlamları: 1- Sevgi 2. Dostça konuşma

nesil

 • sözlük anlamları: Kuşak

sual

 • sözlük anlamları: Soru

tekamül

 • sözlük anlamları: Olgunluk, olgunlaşma

tetkik

 • sözlük anlamları: 1. İnceleme 2. Araştırma

valide

 • sözlük anlamları: Anne

vezin

 • sözlük anlamları: 1. Tartı 2. Ölçü

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen deyimleri tespit ediniz. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

Deyimler

 • Cevap:
 • Meraka düşmek
 • Dilinden düşürmemek
 • Boğazında düğümlenmek

Cümle içinde kullanımı

 • Cevap:
 • Eve geç gelince beni meraka düşürdü.
 • Bana yaptığı iyilikleri dilinden düşürmüyordu.
 • Onu öyle görünce sözler boğazımda düğümlendi, konuşamadım.

3. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen mecaz ve benzetmeleri bulup açıklayınız.

• Köklü, mütekâmil bir kültür mahsulü olan bu gümrah, çağıltılı ve ışıklı bir su gibi akan şiir tezahürü önünde hayranlık duydum.

 • Cevap: Tıpkı su gibi şarıl şarıl akan aydınlığa benzetilmiş.

• İçimden kendi şiirlerimi mırıldanıyor, bunların yanında dinlediklerimi pek yavan buluyordum.

 • Cevap: Sade anlamında mecazi kullanılmıştır.

• Her zaman gürül gürül okuduğum şiirler, dilimin ucuna kadar gelir fakat sesim boğazımda düğümlenir, yutkunurum.

 • Cevap: Hızlı hızlı ve çok okumak anlamında söylenmiştir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafı okuyarak dil ve anlatımla ilgili uygun özellikleri işaretleyiniz. 

 • Cevap:

Metindeki cümleler çok uzun. (X)
Metinde anlamı bilinmeyen çok fazla kelime var. (X)
Metinde anlatılanlar bana çok inandırıcı geldi. ()
Metinde benzetme ve sıfatlara yer verilmemiş. ()

5. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Kendinizi tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızda yaşamınızın değişik yönlerinden, hobilerinizden söz etmeyi unutmayınız.

 • Cevap: On beş yaşıma yeni girdim. Kitap okumak en fazla haz aldığım faaliyetlerimin başında gelmektedir. Çünkü her okuduğum kitapta mutlaka beni anlatan benden birilerini bulurum, onlar ile bir bütün olurum ve empati kurarım. İçime kapanık olmamın nedeni de bu sanırım. Kitaplarla konuştuğum için çevremdeki insanlar ile çok fazla konuşma, içimi açma gereği duymuyorum.

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 100 Cevabı

İçinde ara sözlerin bulunduğu cümleler yazınız. Bu cümlelerdeki ara sözleri kısa çizgi ile gösteriniz.

 • Cevap:
 • “On sene zarfında -benimde mensup olduğum bir şiir neslinin-, daha henüz gelişmeye başlayan istekleri arasında belli etkileri bile artık seziliyordu.”

7. ETKİNLİK

Metinden alman aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ifadeler hangileridir? Altını çiziniz. Siz de cümledeki vurguyu başka kelimelere kaydırarak cümleleri örnekte olduğu gibi yeniden yazınız.

• Sesim boğazımda düğümlenir.

 • Cevap: Boğazımda sesim düğümlendi.

• ilk önce muhitin zengin halk kültürü dikkatimi çekti.

 • Cevap: İlk önce dikkatimi çekti muhitin zengin halk kültürü.

• Bir aile ziyareti için Denizli’ye gitmiştim.

 • Cevap: Denizli’ye bir aile ziyareti için gitmiştim.

• Bazı mecmualarda şiirlerimi neşrettim.

 • Cevap: Şiirlerimi bazı mecmualarda neşrettim.

8. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerin yüklemini oluşturan fiillerin altını çiziniz. Fiillerin ifade ettiği eylemi gerçekleştiren öznenin türünü cümlenin altına yazınız.

 • Cevap:

• Bilâl’in sözlerini âdeta gülünç bulurdum. (Etken)
• Seyirciler, alanı doldurdular. (Etken)
• Sanatçıyı dinlemek alışkanlık hâline getirilmeli. (Edilgen)
• Kimi seyirciler gülüşüyor, kimileri de konuşuyorlar. (Etken)
• Yağmur yüzünden dinlenmeden dönüldü. (Edilgen)
• Küçük Ali erkenden uyudu. (Etken)
• Sabahleyin yola çıktılar. (Etken)
• Gazeteyi alıp evin yolunu tuttu. (Etken)
• Can’m şiir okuyuşunu herkes beğendi. (Etken)

9. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Aşağıdaki metinde geçen fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin öznesine ve nesnesine göre ne tür fiiller olduklarını aşağıya yazınız.

ORHAN VELİ

1923’te liseyi bitirir, İstanbul’a gelir. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne yazılır. Fakültenin talebe cemiyeti başkanlığına seçilir. Bir yandan fakülteye devam ederken bir yandan da Galatasaray Lisesinde öğretmen yardımcılığı yapar. Aynı yılın güzünde askere çağrılır. Terhis dönüşü Ankara’ya gelir. 1942-1948 döneminde birçok dergide şiirleri yayımlanır.
Fehmi ENGİNALP

Fiiller Öznesine göre

 • Cevap:  gelir, yazılır, seçilir, çağrılır

Nesnesine göre

 • Cevap:  bitirir, yapar, yayımlanır

8. sınıf türkçe çalışma kitabı Tüm Cevapları için tıklayın