Mehmet Niyazi Kısa Hayatı ve şiirleri

Mehmet Niyazı Kısaca Hayatı

  • (Aşçılar, 1878 – Mecidiye, 1931)
  • Romanya Türk Edebiyatı’nın en önemli kişiliğidir.
  • Dârü’l-Muallim’de iyi bir öğrenim hayatı oldu.
  • Mecidiye Müslüman Semineri ve Köstence Türk Rüştiyesi’nde öğretmenlik ve müdürlük yaptı.
  • Yaşamı boyunca Türklük ve Kırım davası için çaba sarfetti.
  • Aruz ile yazdığı kaside, gazel, terkib-i bent vs. şiirleri, onun klasik şiir kültürüne de ilgisini gösteriyor.
  • Şiir ve nesirlerinin bir kısmı, İthâfât, Sagış adı altında yayımlandı.

Mehmet Niyazi’nin Şiirleri

DOBRUCA’DAN SİZE SELAM KETİRDİM

Bizge Kırım bir çacrım bolsa da
Kop vakıtlar bir kaber alalmadık…
Hasretlikten kozlerge yaş tolsa da
Yeşil Curt’ka togrı col tabalmadık.

Sonra tuyduk… karanlıklar açılgan,
Kuzel Kırım yeşillengen, şenlengen.
Çatır Tau’dan küneş nuru saçılgan,
Millet curtda bayram yasap eglene.

Mında tuvgan kartlarımız canlandı!
“Barlık” tuyup süyüngenden aglaşdı.
Curt kaygısı çekken caşlar atlandı,
Caş yicitler, cetken kızlar oynaştı.

Yüzelli yıl tusnak kalgan “Tatarlık”
Sarıp cıygan “kok” bayraknı gönüllerde
Salandırgan… Oh ne aruv şu bayrak;
Artsm şanı denizlerde, her yerde.

Biz de Kırım balları, halkıyız…
Bek az evvel ayrıgamız Kırım’dan,
Tözalmaymız, kaytacamız artık siz.
Kurtarınız!Anlaşılsın bir vatan!

Kardaşları, bolganımız gerçekten
Bırleşiyi, biz ölsek de ölmesin!
“Tatar namı” işidilsin yüksekden!
Endiden sonra düşman biznı bölmesin!

Tatarlıknı yaşatacak yaşlarga…
Dobruca’dan bin ihtiram ketırdım
Curt kaygısın cetken kızga, caşlarga,
Ah, yürekten taşkan selam ketırdım.

Türkiye Türkçesiyle

DOBRUCA’DAN SİZE SELAM GETİRDİM

Bize Kırımdan bir çağrım olsa da
Uzun zaman bir haber alamadık…
Hasretlikten gözlere yaş olsa da
Yeşil Yurt’a doğru yol bulamadık.

Sonra duyduk… Karanlıklar açılmış,
Güzel Kırım yeşillenmiş, şenlenmiş
Çadır Dağ’dan güneş nuru saçılmış
Millet yurtta bayram yapıp eğleniyor.

Burada doğan yaşlılarımız canlandı!
“Varlık” duyup sevincinden ağlaştı.
Yurt kaygısı çeken gençler atlandı,
Genç yiğitler, yetişmiş kızlar oynaştı.

Yüzelli yıl tutsak kalmış “Tatarlık”
Sarıp toplamış, gök bayrağı gönüllerde
Sallandırmış… Oh ne iyi şu bayrak;
Artsın şanı denizlerde, her yerde.

Biz de Kırım çocukları, halkıyız…
Kısa bir zaman önce ayrılmışız Kırım ‘dan,
Dayanamıyoruz döneceğiz artık siz
Kurtarınız! Anlaşılsın bir vatan!

Kardeşleri, olduğumuz gerçekten
Birleşiğiz, biz ölsek de ölmesin!
“Tatar namı” işitilsin yüksekten!
Şimdiden sonra düşman bizi bölmesin!

Tatarlığı yaşatacak gençlere…
Dobruca’dan bin ihtiram getirdim.
Yurt kaygısını çeken kıza, delikanlılara
Ah, yürekten taşan selâm getirdim.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SINAV DUYURULARI
KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER
Mobil Uygulamamız YayındaGoogle Play'den İndir
+ +